Ze względu na szkody górnicze i planowane ogrzewanie podłogowe, postanowiliśmy wzmocnić podłoże i zamienić przewidziany w projekcie „chudy beton” na beton B20 zbrojony siatką z prętów #8